9 Ιαν 2023

Το ΒΗΜΑ της Κυριακής – ICAP Business Leaders in Greece 2023
24 Δεκεμβρίου 2023


11 Νοε 2020

Daily Fax Συνέντευξη Δημήτρη Ευαγγελή Διευθυντής Πωλήσεων Ελλάδος
03 Δεκεμβρίου 2020

11 Νοε 2020

Συνέντευξη Ν. Νικηφορίδη - Marketing Week Τεύχος 02.11 - 15.11.2020

ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ - ICAP 40 Leading Sectors
2 Μαΐου 2020

MARKETING WEEK – Book of Ten
20 Απριλίου 2020

MARKETING WEEK
13 Ιανουαρίου 2020

ΕΘΝΟΣ
22 Δεκεμβρίου 2019

BUSINESS LEADERS IN GREECE
9 Δεκεμβρίου 2019

REAL NEWS
10 Νοεμβρίου 2019