Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Λιανοπωλητών 


Για την εταιρεία «Imperial Brands Hellas», ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σου δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι είσαι ενήμερος και ενδιαφέρεσαι για τα προσωπικά σου δεδομένα.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε ενδιαφέρει εάν δραστηριοποιείσαι στην εμπορία των προϊόντων καπνού της εταιρείας μας. Ειδικότερα περιγράφει ποια προσωπικά δεδομένα σου συλλέγουμε, πώς τα χρησιμοποιούμε και τα προστατεύουμε καθώς και τις επιλογές που έχεις σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά. Σκοπός της είναι η ενημέρωσή σου για την πολιτική της Εταιρείας αναφορικά με τα προσωπικά σου δεδομένα, τα οποία είτε μας χορηγείς εσύ απευθείας είτε τα συλλέγουμε εμείς μέσω των διανομέων/χονδρεμπόρων με τους οποίους συνεργαζόμαστε, ώστε να γνωρίζεις τον σκοπό επεξεργασίας τους από εμάς, την κατηγορία των αποδεκτών, και τις διαδικασίες που μπορείς να ακολουθήσεις για να ασκήσεις τα νόμιμα δικαιώματά σου.

Ποιος είναι Υπεύθυνος για τα προσωπικά σου δεδομένα?

Στα πλαίσια αυτής της Πολιτικής Ιδιωτικότητας οι όροι «Imperial», «εμείς», «εμάς», «δικό μας» αναφέρονται στην Imperial Brands Ελλάς Α.Ε. που εδρεύει στην οδό Κλεισθένους 300, τ.κ. 15344, Γέρακας, Αττικής, τηλ.: 8001198500 (χωρίς χρέωση), φαξ: 210 6612257, e-mail: call@gr.imptob.com). Η Imperial είναι θυγατρική του ομίλου Imperial Brands.

 

Συνοπτικός κατάλογος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε

Συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα για συγκεκριμένους σκοπούς και δεν τα υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία, χωρίς προηγουμένως να σε ενημερώσουμε και μόνον αφού έχουμε λάβει, όπου απαιτείται, τη συγκατάθεσή σου.

 

 

Τι ζητάμε

Γιατί το ζητάμε

·       Ονοματεπώνυμο

·       Για να έχουμε ορθή και πλήρη πληροφόρηση για τη διάρθρωση, δομή και απόδοση του δικτύου πωλήσεων μας

·       Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση e-mail, κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο)

·       Για να παρακολουθούμε τις πωλήσεις μας

·       ΑΦΜ

·       Για να μπορούμε να προβαίνουμε στον επιχειρηματικό μας σχεδιασμό

·      Άλλου είδους προσωπικά δεδομένα που επιλέγεις να μας κοινοποιήσεις

Για να ανταποκριθούμε σε αιτήματα σου, για εξατομικευμένη ενημέρωση

 

Περισσότερες πληροφορίες

Παράλληλα, συλλέγουμε ή/και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες για εσένα προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία και προκειμένου να εξασκούμε τα νόμιμα δικαιώματα μας ή να τα υπερασπιζόμαστε απέναντι σε αξιώσεις τρίτων.

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα σου για σκοπούς που είναι ασύμβατοι με αυτούς που αναφέρουμε ανωτέρω, χωρίς προηγουμένως να σε ειδοποιήσουμε και να ζητήσουμε, όπου αυτό απαιτείται, την άδεια σου.

 

Από που συλλέγουμε τα προσωπικά σου δεδομένα

Όλες τις πληροφορίες που έχουμε για εσένα, μας τις παρέχεις απευθείας εσύ είτε προφορικά είτε συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας. Εναλλακτικά τις πληροφορίες αυτές, μπορεί να μας τις έχει παράσχει ο διανομέας/χονδρέμπορος από τον οποίο προμηθεύεσαι τα προϊόντα της εταιρείας μας.

 

Νομικές βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων

Καθώς κατοικείς στην Ελλάδα, όπου έχουν εφαρμογή οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, πρέπει να σε ενημερώσουμε για την νομική βάση στην οποία στηρίζεται η επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων. Στηριζόμαστε πάντοτε σε μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 

Τι θα συμβεί εάν δεν μας δώσεις τα προσωπικά σου δεδομένα?

Εάν δεν μας δώσεις τα προσωπικά σου δεδομένα, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, από τυχόν μεταξύ μας σύμβαση (εάν αυτό ισχύει) ή μπορεί να μην είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε προς την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις που σε αφορούν αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. Εάν αποφασίσουμε να λάβουμε τέτοια μέτρα στο μέλλον, θα φροντίσουμε να σε ενημερώσουμε πριν από την οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία.

 

Ορισμένες φορές, είναι απαραίτητο να μοιραζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα με άλλες εταιρείες του Ομίλου μας κι έμπιστους εξωτερικούς παρόχους

 

Κοινοποίηση των προσωπικών σου δεδομένων εντός της Imperial

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σου δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέραμε παραπάνω. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του προσωπικού μας.

 

Κοινοποίηση των προσωπικών σου δεδομένων εντός του Ομίλου

Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σου δεδομένα με άλλες εταιρείες του Ομίλου Imperial Brands, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα σε εταιρείες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (απαρτίζεται από τις χώρες της Ε.Ε., το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ισλανδία)

 

Κοινοποίηση των προσωπικών σου δεδομένων σε έμπιστους εξωτερικούς παρόχους

Όπως κάθε μεγάλος οργανισμός , χρησιμοποιούμε ενίοτε τρίτους παρόχους υπηρεσιών προκειμένου να μπορούμε να διεξάγουμε τις δραστηριότητες μας αποτελεσματικότερα και προκειμένου να εξασφαλίζουμε συνέπεια στον τρόπου με τον οποίο λειτουργούμε. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτά τα τρίτα προς εμάς μέρη θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα.

Όπου χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη για να επεξεργαστούν τα προσωπικά σου δεδομένα για λογαριασμό μας, διεξάγουμε ελέγχους προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προστασίας για την διαφύλαξη των προσωπικών σου δεδομένων. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας με αυτούς τους παρόχους, παρακολουθούμε την απόδοσή τους (όπως και αυτή των εγκεκριμένων υπεργολάβων τους), προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σου παραμένουν ασφαλή.

Οποιοσδήποτε τρίτος προς εμάς πάροχος υπηρεσιών, λαμβάνει από εμάς εντολές για την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων, το κάνει αυτό μόνον:

Οι βασικοί πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε, όπως έχουν κατά την ημερομηνία σύνταξης αυτής της Πολιτικής είναι οι εξής:

Επειδή ενδέχεται να αλλάξουμε πάροχο ή να προσθέσουμε κάποιον νέον, στον κατάλογο αυτών που χρησιμοποιούμε, θα σε ενημερώσουμε σχετικά, μόλις αυτό συμβεί.

Ενδέχεται επίσης να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα, σε ρυθμιστικούς φορείς, κυβερνητικές υπηρεσίες και τρίτα μέρη, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Διαβίβαση των προσωπικών σου δεδομένων εκτός Ελλάδος

Δεν θα μεταφέρουμε τα προσωπικά σου δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (απαρτίζεται από τις χώρες της Ε.Ε., το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ισλανδία).

 

Υποσχόμαστε να κρατάμε τα προσωπικά σου δεδομένα ασφαλή και μόνον για όσο καιρό τα χρειαζόμαστε

Υποσχόμαστε να κρατάμε τα προσωπικά σου δεδομένα ασφαλή

Θα χειριζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα πάντοτε με τον κατάλληλο τρόπο και θα τα κρατάμε ασφαλή. Για να το πετύχουμε αυτό εφαρμόζουμε πολιτικές, πρότυπα και διαδικασίες και φροντίζουμε για την τήρησή τους. Λαμβάνουμε πειθαρχικά μέτρα όπου αυτό είναι απαραίτητο.

 

Υποσχόμαστε να κρατάμε τα προσωπικά σου δεδομένα μόνον για όσο καιρό τα χρειαζόμαστε

Θα τηρούμε κι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα μόνον για όσο καιρό παραμένει ισχυρή η συγκατάθεσή σου (την οποία μπορείς να ανακαλέσεις ανά πάσα στιγμή), εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων στηρίζεται σε αυτήν.

Μετά την ανάκληση της συγκατάθεσής σου, που συνεπάγεται τη διαγραφή των προσωπικών σου δεδομένων, θα διατηρήσουμε ορισμένα στοιχεία για αποδεικτικούς σκοπούς προκειμένου να μπορούμε να αποδείξουμε τη συμμόρφωσή μας προς τις υποχρεώσεις μας, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη προστασία προσωπικών δεδομένων. Επίσης θα διατηρήσουμε, ορισμένα ελάχιστα προσωπικά δεδομένα (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση e-mail), προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν θα σου ξαναστείλουμε ενημερώσεις, όπως έχουμε δικαίωμα (έννομο συμφέρον).

Εφόσον η επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων:

 

Τα δεδομένα σου είναι δικά σου δεδομένα

Είναι σημαντικό, οι πληροφορίες που τηρούμε για εσένα στα αρχεία μας, να είναι επίκαιρες και ακριβείς. Εάν κάποιο στοιχείο που σε αφορά αλλάξει, σε παρακαλούμε να μας ενημερώσεις.

 

Εντός ορισμένων ορίων που θέτει η νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, έχεις το δικαίωμα να μας ζητήσεις:

 

Έχεις το δικαίωμα να μας ζητήσεις να μην λαμβάνουμε αποφάσεις για εσένα αποκλειστικά με αυτοματοποιημένα μέσα.

 

Εάν επιθυμείς να εξασκήσεις οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σου μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας, με τους εξής τρόπους:

 

Εάν σου έχει ζητηθεί κι έχεις δώσει τη συγκατάθεσή σου, για συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας των δεδομένων σου, έχεις το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσεις τη συγκατάθεσή σου, αλλά σημείωσε ότι μπορεί να υπάρχουν ορισμένες συνέπειες.

 

Υποβολή καταγγελίας

Εάν έχεις κάποιο παράπονο για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σου δεδομένα, έχεις το δικαίωμα να υποβάλλεις καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, που για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και, συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Δήλωση. Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας https://www.imperialbrands.gr/el/privacy_policy_dedomenon_lianopolitwn και https://www.imperialbrands.gr/el/privacy_policy_dedomenon_istoselidas, προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι  και ικανοποιημένοι με τυχόν αλλαγές. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με όρο της παρούσας δήλωσης προστασίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στο call@gr.imptob.com.

 

Η τελευταία ενημέρωση της Πολιτικής Ιδιωτικότητας, έλαβε χώρα την 27/03/2023